Bán căn hộ quận 7 đã có sổ

Căn hộ quận 7 Bán đang chờ ra sổ